Rejestracja grupy

Zanim zarejestrujesz grupę upewnij się, że reprezentowany podmiot...