Rejestracja pojazdu

Zanim zarejestrujesz pojazd upewnij się, że reprezentowany podmiot...