Rejestracja stoiska

Zanim zarejestrujesz stoisko upewnij się, że reprezentowany podmiot...