Rejestracja wydarzenia

Zanim zarejestrujesz wydarzenie upewnij się, że reprezentowany podmiot...